SINGAPORE, September 3, Xinhua -- Giant panda celebrities Kai Kai and Jia Jia celebrated their birthdays at Singapore's River Safari on Thursday. Female panda Jia Jia turns seven on Thursday while its mate, Kai Kai will soon turn eight on Sept. 14.

Highlight -_9.4_Giant_pandas_Kai_Kai_Jia_Jia_celebrate_birthdays_in_Singapore

Panda Kai Kai eats birthday ice cake during its birthday party held at Singapore's River Safari, Sept. 3, 2015. (Xinhua/Then Chih Wey)